Quản lý vận hành phòng khám mọi lúc mọi nơi

Thiết lập, quản lý và vận hành phòng khám nhanh chóng hiệu quả trên nền tảng Điện toán đám mây. Hodo cung cấp hệ thống bảo mật, toàn diện với Web và Mobile App giúp phòng khám sẵn sàng triển khai dịch vụ Điện Tử và tự động hóa hoàn toàn.

Đăng ký trải nghiệm ngay

Tính năng nổi bật

Đặt lịch hẹn, quản lý công việc, EHR: Bệnh án điện tử, thuận tiện truy cập và hiệu quả tương tác, liên lạc liền mạch với bệnh nhân.

Đặt lịch hẹn, quản lý công việc
Check Mark
Đặt lịch khám
Check Mark
Mobile App nhắc nhở
Check Mark
Quản lý công việc hiệu quả nhờ giao tiếp liền mạch thông minh giữa các bộ phận
Bệnh án điện tử, thuận tiện truy cập và hiệu quả tương tác
Check Mark
Đơn giản hóa lưu trữ và quản lý hồ sơ bệnh án theo ID bệnh nhân
Check Mark
Cung cấp bức tranh toàn cảnh về sức khỏe của bệnh nhân
Check Mark
Quản lý quyền truy cập bệnh án và tuân thủ tiêu chuẩn HIPAA về bảo mật dữ liệu
Liên lạc liền mạch với bệnh nhân
Check Mark
Telemedicine có sẵn
Check Mark
Mobile App có sẵn
Check Mark
Trả kết quả qua Mobile App
Check Mark
Tư vấn sau điều trị
Check Mark
Tư vấn điều trị ngoại trú
Check Mark
Tái khám từ xa
Đặt lịch hẹn, quản lý công việc
Check Mark
Đặt lịch khám
Check Mark
Mobile App nhắc nhở
Check Mark
Quản lý công việc hiệu quả nhờ giao tiếp liền mạch thông minh giữa các bộ phận
Đặt lịch hẹn, quản lý công việc
Check Mark
Đơn giản hóa lưu trữ và quản lý hồ sơ bệnh án theo ID bệnh nhân
Check Mark
Cung cấp bức tranh toàn cảnh về sức khỏe của bệnh nhân
Check Mark
Quản lý quyền truy cập bệnh án và tuân thủ tiêu chuẩn HIPAA về bảo mật dữ liệu
Đặt lịch hẹn, quản lý công việc
Check Mark
Telemedicine có sẵn
Check Mark
Mobile App có sẵn
Check Mark
Cung cấp bức tranh toàn cảnh về sức khỏe của bệnh nhân
Check Mark
Cung cấp bức tranh toàn cảnh về sức khỏe của bệnh nhân
Check Mark
Cung cấp bức tranh toàn cảnh về sức khỏe của bệnh nhân
Check Mark
Quản lý quyền truy cập bệnh án và tuân thủ tiêu chuẩn HIPAA về bảo mật dữ liệu

Mọi tác vụ y tế trên một nền tảng

Đáp ứng mọi nhu cầu trên một nền tảng ứng dụng duy nhất.

Tăng 40% hiệu suất phòng khám cùng HODO

HODO tích hợp tính năng Telemedicine với tính bảo mật và ứng dụng cao theo tiêu chuẩn HIPAA, giúp bác sĩ thực hiện theo dõi thăm khám từ xa hiệu quả và hạn chế thời gian di chuyển cho bệnh nhân.