HODO

Giám sát sức khoẻ của bệnh nhân từ xa

Hodo mang tới phương pháp tiếp cận bệnh nhân chủ động cập nhật thông tin sức khoẻ, cung cấp các dữ kiện quan trọng về sức khoẻ của bệnh nhân kể cả khi bệnh nhân ra viện điều trị tại nhà. Từ đó Hodo cảnh báo giúp bác sĩ điều trị và cơ sở y tế đưa ra can thiệp kịp thời.

Dữ Liệu Bệnh Nhân Theo
Thời Gian Thực


Hodo giúp bác sĩ nắm bắt thể trạng, các dấu hiệu hay triệu chứng bất thường của bệnh nhân theo thời gian thực. Thông tin bất thường được cảnh báo để phản ứng kịp thời

Theo Sát Sự Tuân Thủ Của Bệnh Nhân


Hodo giúp giám sát, thu thập phản hồi của bệnh nhân về tình trạng hiện tại, theo dõi tiến trình dùng thuốc cũng như sự tuân thủ các yêu cầu điều trị khác. Mọi thông tin được gom lại và trình bày theo các đồ hoạ trực quan

Giảm Tải Cho Bác Sĩ

Hodo giúp bác sĩ gắn kết hàng ngày với bệnh nhân, theo dõi các lịch trình và nhắc nhở bệnh nhân cập nhật thông tin. Bác sĩ tập trung vào chuyên môn, hạn chế những cuộc điện thoại bất thường hay nhắn tin nhiều để hỏi thăm.