Giữ kết nối với bác sĩ điều trị của mình

Check Mark
Giữ kết nối 24/7 với bác sĩ điều trị
Check Mark
Gửi yêu cầu khám khi thấy có triệu chứng bất thường
Tải Ngay HODO
HODO System
Doctor Workspace
Được các bác sĩ theo sát thể trạng của bản thân


Bệnh nhân được bác sĩ theo dõi tình trạng hằng ngày, bệnh nhân có thể ngay lập tức nhận được chỉ dẫn của bác sĩ khi các chỉ số có diễn biến bất thường.